Sci-Fi Film Science-Fiction och film i underbar symbios

10mar 14

Filmbolaget förlorar ytterligare rond i Godzilla-stämning

Som vi berättade för ett år sedan har det uppstått en konflikt mellan Legendary och en trio producenter som fick sparken från produktionen av Godzilla. Filmbolaget ansökte om att ärendet skulle lösas i en skiljenämnd, men i maj förra året så fick man avslag på den ansökan.

Filmbolaget överklagade domen, men nu har även en högre domstol avslagit Legendarys begäran om att tvisten ska lösas i en skiljenämnd enligt Hollywood Reporter. Närmare bestämt så har domstolen förklarat att ett osignerat kontrakt mellan producenterna och filmbolaget inte är giltigt för att tvinga fram ett skiljenämndsärende, utan tvisten kommer nu att avhandlas i domstol istället.