Sci-Fi Film Science-Fiction och film i underbar symbios

17feb 13

Kortfilm: Somnolence

2031 har världen förbrukat alla återstående oljereserver. För att förhindra en total kollaps samlas världens länder kring AREN, ett forskningsprojekt i desperat jakt på nya energikällor.